ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

358 หมู่ 8 ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

logo

โทรศัพท์ 045-611-991

webmaster@sicc.ac.th

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

หัวเว็บ1
slide3

ปรัชญา

“พัฒนาฝีมือ ยึดถือวินัย ร่วมใจสามัคคี มีคุณธรรม นำวิชาการ”

วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะวิชาชีพให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ : วิชาชีพดีมีบริการชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีคุณธรรม

SICC TV

Download document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

Download education calendar

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา

Brochure SICC

เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ